Najważniejsze osiągnięcia naukowe i praktyczne

Katedra Projektowania Krajobrazu może poszczycić się kilkoma znaczącymi, w skali całego kraju, osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi.
Pracownicy Katedry czynnie uczestniczą w organizacji i konferencji naukowej Forum Architektury Krajobrazu.
Zakończono prace nad I tomem trzytomowego podręcznika akademickiego pt. „Architektura krajobrazu” i rozpoczęto prace nad opracowaniem II tomu; ma to być podstawowy podręcznik na kierunku studiów: architektura krajobrazu, także na innych uczelniach kształcących architektów krajobrazu w Polsce.

Wymiernym dowodem wysokiej pozycji naukowej Katedry jest przyznanie jej w 2004 roku dwuletniego grantu badawczego KBN pt.: „Wieś pomorska wczoraj i dziś”, którego wyniki badań prowadzonych na terenie wsi zachodniopomorskiej zostały przedstawione w    monografii naukowej ( ISBN 83-918558-5-6). Zespół autorski niniejszej monografii: prof. dr hab. inż. arch. Adam, Maria Szymski, dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka, dr Jadwiga Ignaczak-Felińska oraz  dr inż. arch. Wojciech Pawłowski. Potwierdzeniem pozycji naukowej Katedry jest również indywidualny grant doktorski KBN, który uzyskała mgr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska kontynuująca studia doktoranckie pod opieką prof. dr. hab. inż. arch. Adama Szymskiego.

W 2012 roku zakończono realizację projektu badawczego pod kierunkiem dr inż. arch. Halyny Petryshyn, prof. ZUT. Wyniki badań z realizacji w/w projektu zostały udokumentowane w monografii naukowej „Tożsamość krajobrazu miasta” pod redakcją Halyny Petryshyn i Elizy Sochackiej –Sutkowskiej ( ISBN-978-83-7663-045-8)

Katedra współpracuje od kilku lat z Architektem Miasta Szczecin, na zlecenie którego opracowywane są projekty zagospodarowania przestrzeni miejskiej oraz konkursy studenckie.

Od 2012 roku Katedra jest współorganizatorem Seminarium naukowego odbywającego się trakcie Targów Miast-ogród. Zielony Design organizowanych przez Międzynarodowe Targi Szczecińskie.

Pracownicy i studenci Katedry opracowują również liczne koncepcje projektowe we współpracy z Radami Osiedlowymi Szczecina oraz sąsiednimi gminami: Goleniów, Stargard Szczeciński.

W 2013 roku Katedra została uhonorowana statuetką „Krzekowianki” w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i wkład w upiększanie osiedla. Projekt zagospodarowania skweru im. Generała Sosabowskiego opracowany przez zespół w składzie: Magdalena Rzeszotarska-Pałka, Marta Kościńska, Andrea Lubarska, Sebastian Mazurek, Katarzyna Kucier jest obecnie w trakcie realizacji.