Wniosek do MODGiK

Podkłady sytuacyjno-wysokościowe do prac projektowych, student może uzyskać z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
W tym celu należy złożyć wniosek do MODGiK o udostępnienie materiałów. 
Wniosek dla studentów znajduje się pod adresem: 
wzór: http://www.modgik.szczecin.pl/pliki/wniosekstudent.pdf
wniosekhttp://www.modgik.szczecin.pl/pliki/wnioseksit2014.xls
Wypełniony wniosek należy wcześniej dostarczyć do sekretariatu Katedry Projektowania Krajobrazu w celu uzyskania pieczęci Katedry.